trang_about_bg

Bằng cấp danh dự

 • Bản sao giấy phép kinh doanh (ba chứng chỉ trong một)

  Bản sao giấy phép kinh doanh (ba chứng chỉ trong một)

 • Top 10 thương hiệu doanh nghiệp truyền thông xuất sắc ở tỉnh Giang Tô

  Top 10 thương hiệu doanh nghiệp truyền thông xuất sắc ở tỉnh Giang Tô

 • Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao

  Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao

 • Doanh nghiệp tiên tiến phát triển chất lượng cao năm 2018

  Doanh nghiệp tiên tiến phát triển chất lượng cao năm 2018

 • xếp hạng tín dụng AAA

  xếp hạng tín dụng AAA

 • Doanh nghiệp Huy chương Đồng năm 2016

  Doanh nghiệp Huy chương Đồng năm 2016

 • Doanh nghiệp Huy chương Đồng năm 2016

  Doanh nghiệp Huy chương Đồng năm 2016

 • Doanh nghiệp Huy chương Bạc năm 2015

  Doanh nghiệp Huy chương Bạc năm 2015

 • Doanh nghiệp Huy chương Bạc năm 2015

  Doanh nghiệp Huy chương Bạc năm 2015

 • Doanh nghiệp Huy chương Đồng năm 2014

  Doanh nghiệp Huy chương Đồng năm 2014

 • ia_1000000012

  ia_1000000012

 • Doanh nghiệp Huy chương Đồng năm 2014

  Doanh nghiệp Huy chương Đồng năm 2014

1  2  3  Kế tiếp >> Trang 1/3